31 Ion

Gymnasteg Urdd »

Llongyfarchiadau mawr i’r criw gymnasteg am gystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd neithiwr yn Blaenau Ffestiniog.

12 Ebr

Penwythnos Glan-LLyn 2019 »

Penwythnos Glan-LLyn
14-16 Mehefin 2019 

Bowlio Deg
Nofio
Disgo
Cyfeiriannu
Rhwyfo
Chwaraeon Campfa
Dringo Wal
Adeiladu Rafft
Ceufad

A llawer mwy gyda llond bol o fwyd a hwyl.

07 Maw

Eisteddfod Llanegryn »

Eisteddfod Llanegryn
Balch iawn o’r criw bach yma heddiw yn Eisteddfod Llanegryn.

16 Chw

Newyddion 15/02/2019 »

Newyddion 15/02/2019
Llongyfarchiadau i’r Cyfnod Sylfaen ar dderbyn gwobr aur ‘Cynllun gwên Gwynedd’.

16 Mai

Cystadleuaeth Pasg »

Cystadleuaeth Pasg
Diolch i’r PTFA am drefnu hufen iâ i ennillwyr y cystadleuaeth Pasg.

25 Ebr

Planu coed afalau yn y pentref »

Planu coed afalau yn y pentref

22 Maw

Llwyddiant yn yr Eisteddfod »

Llwyddiant yn yr Eisteddfod
Mae Erin Davies o blwyddyn 6 wedi ennill yn Eisteddfod Sir efo gwaith cresdigol 3D Tecstiliau.

22 Maw

Masnach Deg »

Masnach Deg
Daeth Mr Barry Evans a Mr Martin Rhodes o’r siop Co op yn Nywyn i drafod bwyd Masnach Deg gyda’r plant.

19 Maw

Mae gan Craig Y Deryn dalent »

Mae gan Craig Y Deryn dalent

28 Chw

  • By Jennifer Bradbury
  • In Newyddion
  • Comments Off

Eisteddfod Fideo »

Eisteddfod llwyddiannus iawn i ddisgyblion Ysgol Craig y Deryn…..rydym yn falch iawn o bob un. Braf oedd gweld gymaint o siwmperi coch ar y llwyfan.