Y cyfuniad o athrawon gwych, cyfleusterau amrywiol ag amgylchedd cariadus a chyfeillgar, sy’n gwneud Ysgol Craig y Deryn fel y mae. Mae’r ysgol hon yn fodern o ran adeilad a chyfleusterau, ac fe ddylech ddod i brofi’r profiad anhygoel hwn: